logo

DETEKTORI

DETEKTORI

Zaštitno kućište za vlažne sredine, za montažu podnožja Z-200.
Univerzalno podnožje za montažu požarnih detektora, dvožilno povezivanje, kleme za povezivanje paralelnog indikatora.
Konvencionalni resetabilni ručni javljač, radni napon 9 do 28VDc, potrošnja u mirnom stanju 100μA (u alarmu 100mA)...
Konvencionalni optičko-dimni detektor serije 200, kompatibilan sa serijom konvencionalnih centrala CCD-100...
Konvencionalni optičko-termički detektor serije 200, kompatibilan sa serijom konvencionalnih centrala CCD-100...
Konvencionalni termomaksimalni (58ºC) detektor serije 200, kompatibilan sa serijom konvencionalnih centrala CCD-100...
Konvencionalni termomaksimalni (78ºC) detektor serije 200, kompatibilan sa serijom konvencionalnih centrala CCD-100...