logo

COMPACT-S SISTEM

COMPACT-S SISTEM

Kompaktni PA/VA sistem u verzijama od 50/100/150 i 250W; 2 slota za opcione module: MP-3 Modul, Digital CD-USB-SD-Player-Modul...; 4 izlazne zone i 1 direktne zona;…