logo

CENTRALE

Centrala za detekciju ugljen-monoksida sa 3 zone, razvijena za upotrebu u parking garažama, sa maksimalno 32 detektora po zoni i maksimalnom površinom pokrivanja 19000m²...
Centrala za detekciju ugljen-monoksida sa 2 zone, razvijena za upotrebu u parking garažama, sa maksimalno 32 detektora po zoni i maksimalnom površinom pokrivanja 19000m²...
Centrala za detekciju ugljen-monoksida sa 1 zonom, razvijena za upotrebu u parking garažama, sa maksimalno 32 detektora po zoni i maksimalnom površinom pokrivanja 19000m²...