logo

MODULI

MODULI

CZMU352 omogućava povezuje jedne kovencionalne zone odgovarajućih Cooper konvencionalnih detektora i jedne zone Cooper konvencionalnih ručnih Javljača na adresabilnu petlju Eaton/Cooper sistema.
MIU872 je ulazni modul sa automatskim adresiranjem, koji poseduje integrisan izolator kratkog spoja. Potpuno je kompatibilan s trenutnim opsegom Eaton/Cooper inteligentnih adresabilnih kontrolnih centrala.
 MCOM je jedinstveni izlazni mikro modul sa automatskim adresiranjem, koji poseduje integrisan izolator kratkog spoja. Izuzetno je kompaktan i malih dimenzija I zato je idealan…
MCIM je jedinstveni ulazni mikro modul sa automatskim adresiranjem, koji poseduje integrisan izolator kratkog spoja. Izuzetno je kompaktan i malih dimenzija I zato je idealan…
CMIO353 - Modul sa relejnim kontaktom 230VAc