logo

CENTRALE

CENTRALE

PROIZVOĐAČ COOPER by EATON COOPER-ova serija central CF-1000 dostupna u verzijama sa 1 I 2 petlje, nudi nam napredne funkcije prilikom upravljanja  protiv-požarnim sistemima sa…
PROIZVOĐAČ COOPER by EATON Eaton- Cooper CF3000 je inteligentna adresabilna centrala, koja je dostupna sa različitim konfiguracijama petlji. Ove centrale kombinuju funkcionalnost sa jednostavnim rukovanjem…
PROIZVOĐAČ COOPER by EATON CTPR3000 - Inteligentni adresabilni repetitor panel sa dodirnim ekranom. CTPR3000 panel sa dodirnim ekranom, postiže jednostavan rad interfejsa za krajnje korisnike…
PROIZVOĐAČ COOPER by EATON CF3000PRG je efikasan pasivni repetitor panel koji se može programirati preko informativnog displeja da bude ili potpuno pasivan (samo prikaz) ili…