BENTEL 424

Opis proizvoda

8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati)

Tehničke karakteristike

 • 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati)
 • Napajanje: 230Vac ±10%
 • RS485 komunikacija kod panela J408-8
 • 27.6Vdc 1.5A čopersko napajanje / punjač akumulatora
 • U kućište mogu da se smeste dva akumulatora 12V 7Ah
 • Dimenzije: 354mm x 280 mm x 100 mm
 • Težina (bez akumulatora): 4.5kg

Karakteristike

 • Zadovoljava EN54 i EN12094-1 standarde
 • Do 30 uređaja može da se veže po jednoj zoni: konvencionalni protivpožarni detektori, ručni javljači itd.
 • Gas zona kompatibilna sa 4 – 20 mA gas detektorima
 • Jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu
 • Prepoznavanje aktivacije ručnog javljača
 • Dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti) za aktivaciju piezo-električnih sirena, požarnih zvona i blicera
 • Relejni izlaz greške (TROUBLE) za aktivaciju signalnih i spoljašnjih uređaja
 • Kontrolisan izlaz za aktivaciju telefonske dojave
 • Programabilni OC izlaz
 • Beznaponski kontakt alarmnog relejnog izlaza za aktivaciju spoljašnjih uređaja
 • Dan / Noć režim rada
 • Vreme za verifikaciju alarma
 • Programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232)
 • U kompletu sa Baterijama 2×7,2Ah