G+M APS-9000

Opis proizvoda

Sertifikovan prema EN 54-16

Kontroler sa budućnošću

 • Integrirani APS Engine
 • Praćen prema standardu EN 54-16
 • 4-kanalni audio plejer
 • 8 programabilnih dugmadi/LED dioda
 • DSP za sve analogne i digitalne ulaze/izlaze
 • 2 MC LINK ulaza za serijske mikrofonske konzole
 • 4 analogna ulaza -60 do 0 dBu
 • 2 analogna izlaza 0 dBu
 • 8 digitalnih praćenih ulaza
 • 4 digitalna potencijalno slobodna prekidačka kontakta
 • APS mrežne funkcije (opcioni softverski paket APS-9000-SW-NP1)
 • Veb server za rad i prikaz jedinica (opcioni softverski paket)
 • Ugrađeni hardverski firewall za razdvajanje VA i PA funkcija
 • Različiti interfejsi (opcioni softverski paket) za povezivanje sa centrima za kontrolu i sistemima za upravljanje zgradama
 • Digitalna AES67 audio matrica (opcioni softverski paket APS-9000-SW-NP1)