PRO POINT PLUS

Opis proizvoda

Aspiraciona detektorka jedinica Pro Point Plus se isporučuje sa jednim detektorom za kontrolu jedne aspiracione linije, sa mogućnošću proširenja do 4 aspiracione linije…