RWA TO

Opis proizvoda

Kombinacija zatvarača vrata i RWA centrale
Ovaj sustav kombinira GEZE zatvarač vrata s GEZE RWA centralama i odgovarajućim RWA priborom. Aktiviranjem putem upravljačke centrale s napajanjem u nuždi otvaraju se vrata u RWA slučaju pomoću snage inverzno montiranog GEZE zatvarača vrata.
Opremljena GEZE motornom bravom IQ Lock EL ili otvaračem vrata za evakuaciju 331 ta se varijanta može koristiti kao RWA vrata i kao evakuacijska vrata.
Obilježja učinkovitosti :
   • Izvedivo u obliku vrata za evakuaciju primjenom GEZE motorne brave IQ Lock EL ili GEZE otvarača vrata za evakuaciju 331.
   • Može se kombinirati sa sustavom putova za spašavanje RWS tvrtke GEZE.
   • Moguće sigurnosno-tehničko zaključavanje povezano s motornom bravom IQ Lock.
Komponente:
   • GEZE zatvarači vrata
   • GEZE IQ Lock EL ili otvarač vrata za evakuaciju 331
   • GEZE RWA centrala i pribor