logo

CENTRALE

CENTRALE

Konvencionalna centrala za dojavu požara sa 12 zona u ABS kućištu, slobodno programabilni relei za kvar i alarm...
Konvencionalna centrala za dojavu požara sa 8 zona u ABS kućištu, slobodno programabilni relei za kvar i alarm...
Konvencionalna centrala za dojavu požara sa 4 zone u ABS kućištu, slobodno programabilni relei za kvar i alarm...
Konvencionalna centrala za dojavu požara sa 2 zone u ABS kućištu, slobodno programabilni relei za kvar i alarm...