Projektovanje

Imate projekat na kome naš tim stručnjaka može da vam pomogne?
Kontaktirajte nas

PROJEKTOVANJE

Videl kompanija poseduje sve potrebne licence i ovlašćenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (sve tri licence koje su iz oblasti tehničke zaštite- LT1,LT2,LT3), kao i licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara što nas čini ovlašćenim privrednim subjektom u našoj delatnosti.
Ovo nam omogućava da pružimo kompletnu uslugu projektovanja investicionih objekata i sistema u skladu sa zakonodavstvom, koji uključuje Zakon o planiranju i izgradnji i Zakon o zaštiti od požara, uz poštovanje svih relevantnih pravilnika.
Naše licence i preporuke garantuju da smo pouzdan i stručan partner za sve vaše projekte koji uključuju:
  • Projektantsko izvođački konsalting (nadzor nad projektovanjem i izvođenjem sistema slabe struje)
  • Kreiranje i izrada konceptualnih rešenja i konceptualnih projekata
  • Izrada plana sistema tehničke zaštite
  • Pripema i izrada dokumentacije za dobijanje građevinske dozvole
  • Pravljenje detaljnih tehničkih planova za izvođenje projekata
  • Kreiranje dokumentacije koja opisuje konačno stanje projekta
  • Stručna provera i ocena projektno-tehničke dokumentacije
  • Stručna provera i sertifikovanje inostrane projektno-tehničke dokumentacije.