Kontrola

Imate projekat na kome naš tim stručnjaka može da vam pomogne?
Kontaktirajte nas

Kontrola

Videl je kompanija koja vrši redovne šestomesečne kontrole instaliranih sistema za protivpožarnu zaštitu.
Naš visokobučen stručni tim, stoji vam na raspolaganju kako bismo obezbedili periodičnu kontrolu sistema koje smo prethodno instalirali.
Posvećeni smo da sigurnost i bezbednost bude na prvom mestu i ona podrazumeva sistematično praćenje i proveru vaših protivpožarnih sistema na polugodišnjem nivou. Ova periodična kontrola omogućava nam da garantujemo da su vaši sistemi uvek u skladu sa najnovijim standardima i da funkcionišu sa maksimalnom efikasnošću.
Pod redovnom kontrolom podrazumevamo :
  • Dvomesečni pregled stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara
  • Šestomesečni pregled stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara
  • Petogodišnji pregled stabilnih sistema za detekciju i dojavu požara
  • Šestomesečni pregled sistema za detekciju ugljen monoksida
  • Šestomesečni pregled sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para