logo

ASPIRACIONI SISTEMI

ASPIRACIONI SISTEMI

PROIZVODAČ PROTEC-UK Prvi i jedini "Combined Fire & Smoke" detektor aspiracije. Jedinstvena "detekcija uz pomoć Cloud Chamber" (CCD)
PROIZVODAČ PROTEC-UK Aspiraciona detektorka jedinica Pro Point Plus se isporučuje sa jednim detektorom za kontrolu jedne aspiracione linije, sa mogućnošću  proširenja do 4 aspiracione linije…