Reflektorska ploča 4×39-R8

Opis proizvoda

Reflektorska ploča sa 4xE39-R8 prizmom dizajnirana je za rad u kombinaciji sa detektorima dima na zracima DOP 6001 i DOP-6001R.

Detektori dima na zracima interoperabilni su sa reflektorskom pločom postavljenom na zid nasuprot detektora.

Montažna površina za reflektorsku ploču, kao i za detektor, mora biti čvrsta i bez vibracija.

Tehničke specifikacije:
Radni opseg reflektorske ploče 4xE39-R8: od 50 do 100 m.

Dimenzije:
218 x 230 x 14 mm