Adresabilni modul ADC-4001M

Opis proizvoda

 

ADC-4001 je adresabilni modul koji radi na detektorskim petljama adresabilnog sistema za dojavu požara POLON 6000, POLON 3000 i  POLON 6000. Namijenjen je za prenos informacija o statusu konvencionalne detektorske linije koja je povezana modulom, kao i o statusu instaliranih neadresabilnih dvostaničnih detektora serija 30 ili 40 POLON na njoj.

 

Adapter ADC-4001M takođe omogućava:

 

Kreiranje sigurnosne detektorske linije, instalacijom intrinsically safe konvencionalnih detektora ili ručnih javljača u EX izvođenju, prethodno zaštićenoj iskraotpornom barijerom.

Povezivanje linearnog detektora dima DOP-4001 u požarni alarmni sistem.

 

Princip rada:

 

Adapter prenosi informacije o požaru koje su detektovane od strane uređaja na njegovoj sporednoj liniji centrali za dojavu požara i potvrđuje ovu činjenicu crvenim treptajima dvobojne svetleće diode. Oštećenje sporedne linije (prekid, kratki spoj, izvlačenje detektora iz utičnice) prenosi se centrali i signalizira se žutim treptajima svetleće diode adaptera. Sporedna linija je završena sa krajnjim otpornikom. Adapter je opremljen izolatorom petlje. Aktivacija izolatora u adapteru signalizira se žutim treptajima svetleće diode. Adapter ADC-4001M ima šest režima rada koji omogućavaju optimizaciju struje koja se uzima sa adresabilne linije. Režimi rada se deklarišu u centrali tokom njenog programiranja.

 

Konstrukcija:

 

Adapter ADC-4001M sastoji se od dva elementa napravljenih od plastike: osnove na kojoj je pričvršćena štampana ploča s elektronskim sklopom i poklopca. Na poklopcu se nalazi dvobojna svetleća dioda koja signalizira stanje adaptera.

Adapter ADC-4001M instalira se u bazu G-40. Izvlačenje adaptera iz utičnice je moguće nakon otključavanja mehanizma pomoću posebnog ključa.

Radni napon 16.5V – 24V
Dozvoljena struja opterećenja sporedne linije (na izbor) 0.15mA ili 0.3mA ili 1mA ili 2mA