APS-3XX.2-EV

Opis proizvoda

Sertifikovan prema EN 54-16
APS-3XX.2-EV, Digitalna mikrofonska konzola, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 tastera
Desktop mikrofonska konzola sa 856 slobodno programabilnih tastera
2-nivo programiranja
Pojedinačno podešavanje jačine zvuka
Dinamički kompresor za kompenzaciju glasnoće zvučnika
Digitalni izlaz podataka: DATA-S bus / Maks. udaljenost: 1 km
Povezivanje do 15 digitalnih mikrofonskih konzola paralelno na jednu liniju
3 statusna LED indikatora (dostupno / zauzeto / signal)
Monitoring u skladu sa EN 54-16