APS-9000

Opis proizvoda

Sertifikovan prema EN 54-16

Kontroler sa budućnošću• Integrirani APS Engine
• Praćen prema standardu EN 54-16
• 4-kanalni audio plejer
• 8 programabilnih dugmadi/LED dioda
• DSP za sve analogne i digitalne ulaze/izlaze
• 2 MC LINK ulaza za serijske mikrofonske konzole
• 4 analogna ulaza -60 do 0 dBu
• 2 analogna izlaza 0 dBu
• 8 digitalnih praćenih ulaza
• 4 digitalna potencijalno slobodna prekidačka kontakta
• APS mrežne funkcije (opcioni softverski paket APS-9000-SW-NP1)
• Veb server za rad i prikaz jedinica (opcioni softverski paket)
• Ugrađeni hardverski firewall za razdvajanje VA i PA funkcija
• Različiti interfejsi (opcioni softverski paket) za povezivanje sa centrima za kontrolu i sistemima za
upravljanje zgradama
• Digitalna AES67 audio matrica (opcioni softverski paket APS-9000-SW-NP1)