BP-1

Opis proizvoda

Tip:

Detektor PPW-40REx pruža visoku efikasnost detekcije plamena kod materijale koja sadrže ugljovodonike, istovremeno održavajući visok imunitet na lažne alarme zahvaljujući setu od tri infracrvena senzora koji rade u različitim opsezima.

 

Namena:

Namenjen je za upotrebu u potencijalno eksplozivnim zonama – plamenootporna konstrukcija. Detektor je dizajniran za unutrašnju i spoljnu primenu.

 

Saradnja:

Detektor je dizajniran da se može povezati sa kontrolnim panelima koji mogu primiti alarmni signal putem potencijalno slobodnih relejnih kontakata, kao i za saradnju sa drugim sistemima putem strujne petlje od 4 – 20 mA.