Adresabilni panel CDG6000

Opis proizvoda

CDG 6000 adresabilni panel za detekciju gasa je dizajnirana da detektuje i signalizira curenje zapaljivih gasova i opasne koncentracije ugljen monoksida, nakon što primi informacije od detektora gasa koji sarađuju s njim. Kontrolni panel može raditi s do 16 adresabilnih detektora gasa tipa PSG-6000. Kontrolni panel ima relejne izlaze za kontrolu spoljnih uređaja, poseban izlaz za kontrolu ventila za gašenje gasa i ulaze za kontrolu.

CDG 6000 kontrolni panel za detekciju gasa omogućava:

 • kontrolu i signalizaciju curenja zapaljivih gasova (CNG, LPG) i opasnih koncentracija ugljen monoksida (CO),
 • detekciju i signalizaciju prekoračenja alarmnih pragova koncentracije gasa,
 • automatsko zatvaranje ventila za gašenje gasa,
 • automatsku kontrolu izlaza prema spoljnim signalnim ili izvršnim uređajima,
 • proveru stanja spoljnih uređaja,
 • automatsku kontrolu sopstvenih sistema,
 • digitalnu komunikaciju sa sistemom za dojavu požara POLON 6000.

CDG 6000 kontrolni panel opremljen je sa:

 • 1 linijom detekcije koja omogućava povezivanje do 16 adresabilnih detektora gasa, tipa PSG-6000,
 • 4 relejna izlaza za kontrolu spoljnih signalnih ili izvršnih uređaja,
 • 1 izlaz za kontrolu ventila za gašenje gasa,
 • 4 linije praćenja statusa kontrolisanih spoljnih uređaja,
 • izlaz za napajanje spoljnih uređaja ili detektora gasa sa kapacitetom opterećenja od 0,5 A / 12 V.

CDG 6000 kontrolni panel može sarađivati sa sledećim adresabilnim detektorima tipa PSG-6000:

Detektor Detektovani gas Spoljno DC napajanje
PSG-6001 CNG (prirodni gas-metan) 9 V ÷ 30 V DC
PSG-6002 LPG (propan-butan) 9 ÷ 30 V DC
PSG-6003 CO (ugljen monoksid) 9 ÷ 30 V DC
PSG-6103 CO (ugljen monoksid) loop napajanje

 

Tehnički podaci:

Napon glavnog napajanja 230 V AC
Izvor napajanja iz rezervne baterije 12 V 2.3 Ah Baterija
Maksimalna struja napajanja 150 mA
Trenutno povučeno iz baterija tokom stanja mirovanja (kontrolni panel) < 100 mA
Potrošnja struje detekcione linije adresabilnog sistema POLON 6000 < 0,6 mA
Maksimalan broj detektora u detekcionoj liniji 16
Relejni izlazi Potencijalno slobodni u kontrolnom panelu: 4

Kapacitet opterećenja 8 A / 250 V AC, 8 A / 30 V DC

Izlaz za kontrolu prekidača za gašenje gasa 12 V / 11 A
Broj detekcionih linija 1
Broj kontrolnih linija 4
Spoljna linija napajanja 0,5 A / 12 V DC
Radna temperatura Od -10 °C do +55 °C