CENTRALA CTM-530

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ PROTECTOWIRE-USA

CTM-530 je modul za kontrolu detekcije koji deluje kao međuveza između glavnog požarnog kontrolnog panela…

CTM-530 je modul za kontrolu detekcije koji deluje kao međuveza između glavnog požarnog kontrolnog panela ili adresabilnog čvora i CTI Linear Heat detektora tipa Protectovire

Modul obezbeđuje jednu granu za detekciju inadgledanje koji se može polagati u štićenom prostoru za klasu A (stile D) ili klasu B (stileB). CTI Linear Heat Detector može koristiti na distanci do 1219m sa kablovima tipa Protectovire. Inicijalni krug CTM-530 trenutno ne podržava druge tipove uređaja za iniciranje alarma

CTM-530 funkcioniše koristeći patentiranu tehnologiju za zaštitu CTI (Con-firmed temperature Iniciacion) kompanije Protectovire.

Kada su upareni sa ProTectovire Tip CTI Linear Heat Detector, modul može razlikovati povećanje temperature od mehaničkog kratakog spoja u linearnom toplotnom detektorskom kablu i može aktivirati termalni alarm, čime se značajno smanjuje rizik od lažnih alarma.

Ovaj višekriterijumski metod detekcije prepoznaje kratak spoj na senzorskom kablu koji signalizira kao grešku, ova karakteristika ranije nije bila moguća za predhodne tipove linearnih detektora toplote.

CTM-530 je dizajniran za jednostavnu instalaciju i opcionalno je dostupan u kućištu nazvanom NEMA-4Ks * za montažu izvan protivpožarne centrale, sa mogućnašću montaže blizu oblasti koja će biti zaštićena.

Da bi se obezbedio pravilan rad, svaki CTM-530 modul zahteva regulisano resetabilno eksterno napajanje obezbeđeno od strane panela protivpožarnog sistema. Svaki modul sadrži indikaciju stanja modula kao i pojedinačne kontakte za alarm i grešku. Također su obezbeđeni i kontakti za povezivanje uređaja sa panelom protivpožarnog alarma. Modul takođe nudi Modbus preko RS-485 komunikaciju i dva izlaza od 4-20mA koji omogućuje praćenje statusa modula, i nadgledanje informacija o lokaciji alarmne tačke.