Adresabilna centrala CF3000 Serija

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ COOPER by EATON

Eaton- Cooper CF3000 je inteligentna adresabilna centrala, koja je dostupna sa različitim konfiguracijama petlji. Ove centrale kombinuju funkcionalnost sa jednostavnim rukovanjem i estetskim dizajnom.

Eaton- Cooper CF3000 je inteligentna adresabilna centrala, koja je dostupna sa različitim konfiguracijama petlji. Ove centrale kombinuju funkcionalnost sa jednostavnim rukovanjem i estetskim dizajnom. Veliki kapacitet i sposobnost da podrže kompleksne zahteve, brzo programiranje  i širok opseg korisničkih funkcija, čine sistem pogodan  za razne tipove projekata, počev od kuća do velikih poslovnih objekata. CF3000 koristi softversko adresiranje, čime se smanjuje vreme potrebno za instalaciju, a smanjuje se mogućnost greške u poređenju sa ručnim adresiranjem. Može da radi kao samostalna centrala, ili kao deo umreženog sistema. Ove Centrale imaju moćne opcije programiranja, koje omogućavaju kontrolu preko poruka koje se prenose kroz mrežu ili lokalno.. Velika serija kompatibilnih inteligentnih adresabilnih elemenata dostupna je za rad sa CF3000. Svi ovi elementi sadrže integrisan izolator kratkog spoja koji obezbeđuje maksimalnu zaštitu od kratkog spoja na petlji.

Karakteristike i prednosti

• Dostupna u verziji sa 1,2 i 4 petlje
• Do 200 adresa po jednoj petlji
• Do 126 centrala u mreži
• Memorija događaja (9,999 događaja) sa datumom I vremenom događaja
• Softversko adresiranje
• Veliki ekran osetljiv na dodir
• Mogućnost izbora više jezika
• Ugrađen štampač ( opciono )
• Sa  baterijom i napajanjem
• Fleksibilna, sa brzim programiranjem
• Jednostavna za rukovanje za krajnjeg korisnika
• Fleksibilna za umrežavanje
• Veliki spektar kompatibilne dodatne opreme
• Lako dizajniranje sistema korišćenjem “site installer” softvera
• Puna sistemska povezanost sa Eaton-ovim upravljačkim protokolom