Pasivni repetitor panel CF3000PRG

Opis proizvoda

PROIZVOĐAČ COOPER by EATON

CF3000PRG je efikasan pasivni repetitor panel koji se može programirati preko informativnog displeja da bude ili potpuno pasivan (samo prikaz) ili polu pasivan (ograničena kontrola sistema).

CF3000PRG je efikasan pasivni repetitor panel koji se može programirati preko informativnog displeja da bude ili potpuno pasivan (samo prikaz) ili polu pasivan (ograničena kontrola sistema).

Kada je CF3000PRG povezan na petlji, repetitor panel  će prikazati sistemski informacioni tekst povezanog glavnog kontrolnog adresabilnog panela i pokazati indikaciju požara, sa brojem zone I javljača koji ima aktiviranje vatre.

LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem, koji pruža informacije o statusu sistema, ima i 6 LED dioda za nadzor (uključivanje, alarm, greška, nadzor, testiranje u toku i biranje).

• 2 x 40 karaktera LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem

• 6 LED dioda za nadgledanje

• Maksimalno 20 repetitora može se povezati na petlju

• Integrirana baterija i napajanje

• Nadgradna ili polu-ugradna montaža

• Ograničena kontrola sistema u nadzornom režimu:

– Utišavanje

– Evakuacija

-Reset

• Kompaktan ekonomičan repetitor panel

• LCD displej podesan po meniju

• Ne zahteva programiranje (samo u verziji za umrežavanje) i lako se podešava bez upotrebe PC-a

• Smanjeni troškovi instaliranja i instalacije

• Numerički pristupni kod (nema izgubljenih ključeva)