Linijski detektor DOOP-6001

Opis proizvoda

Svrha

Adresabilni detektor dima pomoću snopa svetlosti DOP-6001 namenjen je za detekciju dima pri početku
požara. Posebno je pogodan za zaštitu unutrašnjih prostora u kojima se dim može pojaviti tokom požara,
a gde bi, zbog velike površine prostora, bilo potrebno instalirati veći broj tačkastih detektora dima.

Linijski detektor je razvijen u dve verzije, kao konvencionalni i adresabilni detektor. Adresabilna verzija
se vrši direktno u petlje Polon Alfa sistema, napajanje i komunikacija ove verzije detektora vrši se
direktno sa petlje.

Principi rada

Detektor dima sa snopom svetlosti DOP-6001 sastoji se od infracrvenog (IR) svetlosnog predajnika i
prijemnika smeštenih u jednom kućištu, zajedno sa prizmom E39-R8 (do 50m) ili reflektor panelom
4xE39-R8 (do 100m) koji s njim interaguje.

Rad detektora dima sa snopom svetlosti zasnovan je na analizi optičke prozračnosti vazduha u prostoru
između detektora i prizme reflektora. Ako se u vazduhu nalazi određena količina aerosola (dim), što
smanjuje optičku prozračnost, detektor će aktivirati režim alarma na osnovu unapred postavljenog praga
osetljivosti. Potpuno prekidanje zrakoplovne staze signalizuje režim greške, jer čak ni najveća
koncentracija dima u vazduhu ne uzrokuje potpuno prekidanje optičke staze detektora. U čistom
vazduhu, detektor ostaje u režimu mirovanja.

Detektor dima sa snopom svetlosti DOP-6001 opremljen je automatskim sistemom kompenzacije koji
prati nakupljanje prljavštine na njegovim optičkim komponentama i kompenzira uticaj okoline. Ovo
osigurava da detektor održava konstantnu osetljivost i sposobnost za detekciju požara tokom vremena.
Kada se nakupljanje prljavštine dostigne određeni nivo, detektor signalizira režim greške, što ukazuje na
potrebu za održavanjem i čišćenjem.

Instalacija

Adresabilni detektor dima sa snopom svetlosti DOP-6001 i prizma reflektora ili reflektor panel treba
instalirati na suprotnim zidovima unutar prostorije. Oba detektora i reflektor panela imaju posebne vijke
za precizno usklađivanje njihovih optičkih staza. Radi lakšeg podešavanja linijskog detektora, detektor
poseduje mesto za konekciju baterije 9V, postavljanjem baterije, aktivira se laserski ciljni tragač i vrši se
centriranje lasera u centar reflektujuće prizme. Napomena: Prizma reflektora i reflektor panel nisu
uključeni u paket proizvoda i moraju se naručiti posebno.

 

Napomena

Za testiranje detektora koristite test foliju FT-40; za usklađivanje optičke zrakoplovne staze detektora sa setom refle.

Tip adresabilni, konvencionalni
Kategorija za rad u normalnim uslovima
Tip dim
Radni napon 10,5 VDC – 24 VDC
Potrošnja u stanju mirovanja maksimalna potrošnja detektora sa
konvencionalne linije 2,2 mA ili 5 mA

Potrošnja u režimu alarma 20 mA
Detektovani test požari TF1 do TF5 i TF8
Adresiranje automatsko kodiranje adrese sa kontrolnog panela

Temperaturni opseg rada od -25°C do 55°C
Relativna vlažnost do 95% pri 40°C
Dimenzije detektora sa osnovom 84 x 128 x 79mm
Težina 0,35 kg
Boja kućišta bela

Ostali parametri

Radni opseg sa jedinicom reflektora 4xE39-
R8 – od 50 do 100m, Radni opseg sa
reflektorom E39-R8 – od 5 do 50m, Pragovi
osetljivosti – 18%, 30%, 54%, Broj detektora
na konvencionalnoj liniji – 1, Napajanje
laserskog pokazivača – 6F22 9V baterija