Konvencionalni otpičko termički detektor DOT-40

Opis proizvoda

Konvencionalni detektor toplote i dima.

 

Princip rada

DOT-40 kombinovani detector sa integrisanim senzorima (optički-dim i temperatura) dizajniran je za detekciju dima i porasta temperature koji se javljaju istovremeno sa početnom fazom požara. U trenutku istovremene detekcije porasta temperature i dima, detektor šalje signal za uzbunu centralnom panelu za dojavu požara. Upotreba dva senzora umanjuje mogućnost lažnih alarma i omogućava upotrebu detektora u područjima gde to ranije nije bilo moguće zbog prisustva prašine ili prljavštine.

 

Saradnja

Detektori DOT-40 mogu raditi u linijama IGNIS 1000 ili na sporednoj liniji adaptera ADC-4001M u kontrolnim panelima za dojavu požara POLON 4000, POLON3000, POLON6000.