Univerzalni adresabilni detektor DUO-6046

Opis proizvoda

Univerzalni adresaibilni detektor dima DUO-6046 dizajniran je za otkrivanje dima koji se pojavljuje u početnoj fazi razvoja požara kada materijal još uvek tinja, obično daleko pre nego što se pojavi otvorena vatra i primetno povećanje temperature. Oni su otporni na uticaj kretanja vazduha i promena pritiska. Koristi se dva senzora za detekciju dima – sistem dvostrukog detektovanja dima koji koristi dvostruku vrstu detekcije čestica dima sa UV i IR senzorskom komorom.

Univerzalni adresaibilni detektori dima DUO su namenjeni za rad u adresabilnim detekcionim linijama kako sledi:

 

 

Princip rada

Rad detektora DUO-6046 zasnovan je na Tyndalovom efektu – raspršivanju svetlosnog zraka na česticama dima. Čestice dima koje prodru u komoru reflektuju svetlost emitovanu od strane dve (UV i IR) transmitirajuće diode. Reflektovana svetlost stiže do prijemnika, izazivajući fotostruju koja se pojačava i pretvara u digitalni oblik, analizira se pomoću mikroprocesora, ocenjujući nivo opasnosti od požara. Komunikacija između kontrolnog panela i DUO detektora odvija se putem adresaibilne dvopolne detekcione linije. Jedinstven protokol potpuno digitalne komunikacije omogućava prenos bilo koje informacije od kontrolnog panela do detektora i detektora do kontrolnog panela. Osim što prenose status faktora požara i tendenciju promene u okolini kontrolnom panelu, detektori mogu, na zahtev kontrolnog panela, prenositi trenutne analogne vrednosti faktora požara. Mikroprocesor koji kontroliše rad detektora proverava rad njegovih osnovnih parametara i, ako otkrije bilo kakve anomalije, prenosi relevantne informacije kontrolnom panelu.

DUO detektori su analogni detektori s mehanizmom za digitalnu kompenzaciju zaprljanosti, održavaju konstantnu osetljivost kako se povećava zagađenje. Kada se prekorači unapred postavljena granica, detektor šalje poruku kontrolnom panelu o zagađenju komore. Panel može obavestiti operatera o potrebi za preduzimanjem odgovarajućih servisnih radnji. Detektori su opremljeni internim izolatorima kratkog spoja koji isključuju radni deo detekcione linije od susednog defektnog dela, omogućavajući drugim detektorima da rade. Alarmno stanje detektora signalizira se treptanjem crvenog svetla dve diode, smeštene na suprotnim stranama kućišta detektora. Ako je detektor loše vidljiv ili instaliran na teško dostupnom mestu, može se povezati dodatni paralelni indikator WZ-31. Greške, tehnički alarmi i kratak spoj na petlji označavaju se ativacijom žute LED diode. Detektori imaju tri osnovna režima rada koja korisniku omogućavaju optimizaciju njihovog rada u određenom okruženju:

 

 • nezavisni rad dva IR ili UV senzora za dim
 • IR I UV sensor u I logičkoj funkciji
 • IR I UV sensor u ili logičkoj funkciji

 

Tehnički podaci

 • Napon napajanja od 16,5 do 24,6 V
 • Maksimalna potrošnja struje u mirovanju <150 μA
 • Broj programabilnih načina rada 3
 • Vrsta detekcije požara od TF1 do TF5, TF7, TF8, TF9
 • Programiranje adrese putem PP centrale
 • Radni temperaturni opseg od -25 °C do +55 °C
 • Dimenzije detektora (bez baze) ø 115 x 44 mm
 • Masa 0,2 kg