Univerzalni adresabilni detektor DUO 6046AD

Opis proizvoda

 

Univerzalni adresabilni detektor dima sa integrisanom sirenom  DUO-6046AD namenjena je za otkrivanje dima koji se pojavljuje u početnoj fazi razvoja požara, kada materijal još uvek tinja, obično daleko pre nego što se pojavi otvorena vatra i primetno povećanje temperature. Oni su otporni na uticaj kretanja vazduha i promena pritiska. Koriste se dva senzora za detekciju dima- sistem dvostrukog detektovanja dima koji koristi dvostruku vrstu detekcije čestoca dima sa UV i IR senzorskom komorom. Detektor ima ugrađenu integrisanu sirenu.

Univerzalni adresabilni detektor dima sa integrisanom sirenom DUO-6046AD namenjen je za rad u adresabilnim detekcionim linijama centralnih panela za dojavu požara sistema POLON 4000 i POLON 6000.

Princip rada

 

Rad detektora DUO-6046AD za detekciju dima zasnovan je na Tyndall efektu – raspršivanju svetlosnog zraka  na česticama dima. Čestice dima koje prodru u komoru reflektuju svetlost emitovanu od strane dve (UV i IR) transmitirajuće diode. Raspršena svetlost stiže do fotodijode, uzrokujući generisanje fototoka, koji se nakon pojačanja i pretvaranja u digitalni oblik analizira putem mikroprocesora detektora, ocenjujući nivo opasnosti od požara.

 

Komunikacija između kontrolnog panela DUO detektora  odvija se putem adresabilne dvopolne detekcione linije. Jedinstven protokol potpuno digitalne komunikacije omogućava prenos bilo koje informacije od kontrolnog panela do detektora i detektora do kontrolnog panela. Osim što prenose status faktora požara i tendenciju promene u okolini kontrolnom panelu, detektori mogu, na zahtev kontrolnog panela, prenositi trenutne analogne vrednosti faktora požara. Mikroprocesor koji kontroliše rad detektora proverava rad njegovih osnovnih parametara i, ako otkrije bilo kakve anomalije, prenosi relevantne informacije kontrolnom panelu.

 

Detektori DUO-6046AD su analogni detektori sa mehanizmom za digitalnu kompenzaciju zaprljanosti, održavaju konstantnu osetljivost kako se povećava zagađenje. Kada se prekorači unapred postavljena granica, detektor šalje poruku kontrolnom panelu o zagađenju komore. Panel može obavestiti operatera o potrebi za preduzimanjem odgovarajućih servisnih radnji. Detektori su opremljeni internim izolatorima kratkog spoja koji uključuju radni deo detekcione linije od susednog defektnog dela, omogućavajući drugim detektorima da rade.

Konstrukcija detektora

DUO-6046K detektor dima za ventilacione kanale sastoji se od plastičnog kućišta na koje su pričvršćene usisna cev za uzimanje vazduha i izduvne cevi. Ove cevi se koriste da bi se vazduh iz kontrolnog ventilacionog kanala uvukao u prostor unutar kućišta gde je montiran detektor dima, a zatim izbacio nazad u kanal za ventilaciju. U kućištu se nalazi G-40 baza i detektor dima DUO-6046. Električna instalacija se provodi kroz jedan ili dva zatvorena konduita (jedan od njih je već zatvore)

 

Napon rada 16,5 ÷ 24,6 V
Potrošnja struje sa linije detekcije < 150 μA
Struja alarma 20 mA
Temperaturni opseg rada od -25°C do +55°C
Relativna vlažnost do 95% pri 40°C
Dimenzije 175 x 196 x 100 mm
Težina (bez utikača) < 0,95 kg
Brzina vazduha u kanalu od 1 m/s do 20 m/s
Međunarodna zaštita IP 65
Probojni otvori za kablove 2 kom. PG7
Dužina izduvnog creva 240 mm
Dužina uzorkujućeg creva za usis vazduha 240 mm (osnovna dužina creva), opciono 600 mm, 900 mm i 1200 mm
Sposobnost detekcije test požara TF2D, TF4D, TF8D
Adresno kodiranje programabilno sa kontrolnog panela