Reflektor sa prizmom E39-R8

Opis proizvoda

Reflektor sa prizmom E39-R8 dizajniran je za rad u kombinaciji sa detektorima dima na zracima DOP 6001 i DOP-6001R.

Detektori dima na zracima interreaguju s reflektorskom pločom postavljenom na zid nasuprot detektora.

Montažna površina za reflektorsku ploču, kao i za detektor, mora biti čvrsta i bez vibracija.

Tehničke specifikacije:
Radni opseg reflektora E39-R8: od 5 do 50 m.

Dimenzije:
101 x 101 x 10 mm