Modul EC0232

Opis proizvoda

Adapter Lon to RS232 (EC0232)

Ovaj Modul omogućava povezivanje uređaja Cooper sistemske mreže (LonWorks) sa aplikacijama baziranim na PC-u, kao što su monitor site softver I grafički monitoring softveri.

Dvosmerni link omogućava status HMKS PA / VA sistema da se prikaže i nadgleda na kontrolnom panelu.

Mogu se slati različite poruke u zavisnosti od konfiguracije programa.

Interfejs se može nalaziti bilo gde na Cooper Network-u omogućavajući informacije od bilo kojeg inteligentnog adresabilnog kontrolnog panela za usmeravanje kroz dvosmerni RS232 port na PC ili PA / VA sistemima.

Karakteristike

Omogućava umreženih Cooper sistema na PC aplikacije

Može se povezati u bilo kojoj tački na peer-peer mreži

Prednosti

Integriše PC-based aplikacije

Integriše PA / VA sisteme, monitor za lokaciju i grafički paket

Fleksibilnost za korišćenje bilo koje PC aplikacije