Adresabilni modul EKS-4000

Opis proizvoda

Adresabilni modul za ulaz/izlaz EKS-4001 dizajnirani su da reaguju na signal koji dolazi sa centralnog panela kako bi aktivirali alarmne uređaje i uređaje za zaštitu od požara, kao što su signalizacijski uređaji i druge uređaje u sistemu dojave požara. Poseduje relejne kontakte . Omogućavaju kontrolu nad efikasnošću i ispravnom aktivacijom kontrolisane jedinice. Uređaji EKS-4001 imaju dodatni ulaz namenjen nadzoru uređaja ili instalacija koji nisu povezani sa kontrolnim operacijama.

Princip rada:

Uključivanje releja u EKS-4001 dešava se na naredbu kontrolnog panela i signalizira se treptanjem njegove crvene LED diode. Resetovanje aktiviranog alarma sa upravljačke ploče vraća kontakte releja u njihovu prethodnu poziciju. Moguće je blokirati uključivanje releja u opravdanim slučajevima, kao i programirati vremensko kašnjenje u radu uređaja EKS-4001. Elektronski modul EKS-4001 kontroliše dva nezavisna NC ili NO (po izboru) ulaza potpuno slobodnih kontakata spoljnih jedinica, povezanih sa ulazno/izlaznim uređajima, čije uključivanje signalizira kontrolni panel kao tehnički alarm. Nakon odabira željenog načina aktivacije, relej uređaja EKS-4001 radi kao brisač releja. Uređaj EKS-4001 ima prošireni softver koji omogućava njegovu fleksibilnu upotrebu u različitim aplikacijama. Uređaj EKS-4001 opremljen je unutrašnjim izolatorima za kratak spoj.

 

Kodiranje adrese uređaja automatski se vrši sa upravljačke ploče – adresa se čuva u neprolaznoj memoriji EKS uređaja.

Dizajn

Uređaj za ulaz/izlaz EKS-4001 je zamenjivi modul sa dva kutna konektora, koji se instalira u jednostruke, duple ili četvorostruke odgovarajuće kućišta. Kućišta garantuju visok stepen zaštite od prodiranja, omogućavajući instalaciju u teškim uslovima ili na otvorenom. Kućišta imaju odgovarajuće filtere za odvojeno povezivanje linija detekcije i kontrolnih linija.

 

 

Radni napon 16,5 ÷ 24,6 V
Potrošnja struje u stanju pripravnosti < 165 μA
Kapacitet relejnih kontakata 2 A / 30 V, NO ili NC
Trenutna struja kontrolne linije maksimalno 0,6 mA
Zakašnjenje u radu releja 2 s, 30 s, 60 s, 90 s
Vrijeme nakon kojeg se provjerava rad kontrolisanog uređaja nije određeno, 40 s, 70 s, 130 s
Broj nadzornih ulaza 2
Aktivacija nadzornih ulaza potpuno slobodni NO ili NC kontakt
Ulazi za kablove ·         žice detekcije linije 2 brtvena čepa PG7

·         žice za nadzor ili kontrolu 1 brtveni čep PG9 po 1 EKS

 

Radni temperaturni opseg od -25 °C do +55 °C
Stepen zaštite od prodiranja IP 65
Dimenzije ·         modul bez kućišta 101 x 52 x 19 mm

·         kućište 1xEKS 125 x 96 x 75 mm

·         kućište 2xEKS 125 x 168 x 75 mm

·         kućište 4xEKS 175 x 168 x 75 mm

Masa ·         modul bez kućišta 0,1 kg

·         kućište 1xEKS 0,3 kg

·         kućište 2xEKS 0,4 kg

·         kućište 4xEKS 0,6 kg