Centrala FCJ-408

Opis proizvoda

8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati)
Tehničke karakteristike:
   • 8 kontrolisanih balansiranih ulaznih zona (koje se mogu bajpasovati)
   • Napajanje: 230Vac ±10%
   • RS485 komunikacija kod panela J408-8
   • 27.6Vdc 1.5A čopersko napajanje / punjač akumulatora
   • U kućište mogu da se smeste dva akumulatora 12V 7Ah
   • Dimenzije: 354mm x 280 mm x 100 mm
   • Težina (bez akumulatora): 4.5kg
Karakteristike:
   • Zadovoljava EN54 i EN12094-1 standarde
   • Do 30 uređaja može da se veže po jednoj zoni: konvencionalni protivpožarni detektori, ručni javljači itd.
   • Gas zona kompatibilna sa 4 20 mA gas detektorima
   • Jedan alarmni izlaz (OC tipa) za svaku zonu
   • Prepoznavanje aktivacije ručnog javljača
   • Dva nadgledana 24V alarma izlaza (NAC1 i NAC2 koji se mogu bajpasovati i isključiti) za aktivaciju piezo-električnih sirena, požarnih zvona i blicera
   • Relejni izlaz greške (TROUBLE) za aktivaciju signalnih i spoljašnjih uređaja
   • Kontrolisan izlaz za aktivaciju telefonske dojave
   • Programabilni OC izlaz
   • Beznaponski kontakt alarmnog relejnog izlaza za aktivaciju spoljašnjih uređaja
   • Dan / Noć režim rada
   • Vreme za verifikaciju alarma
   • Programiranje putem tastature panela ili preko računara (RS-232)
   • U kompletu sa Baterijama 2×7,2Ah