Konvencionalni paralelni indikator FX251D

Opis proizvoda

Konvencionalni paralelni indikator FKS251D

Konvencionalni paralelni indikator FKS251D

Konvencionalni paralelni indikator je dizajniran da obezbedi diskretnu daljinsku indikaciju stanja automatskog detektora.

FKS251D je kompatibilan sa Eaton/Cooper opsegom konvencionalnih protivpožarnih sistema.

Daljinski indikator je idealan za aplikacije kao što su visoki zatvoreni plafoni, van zaključanih ili nepristupačnih prostorija, kako bi se dobila informacija aktiviranja automatskog detektora.

 

Funkcionalnost:

 

1. FKS251D je povezan sa pojedinačnim detektorom.

2. LED se aktivira ako se aktivira detektor.

3. LED se poništava kada se detektor resetuje.

4. Mala potrošnja struje.

 

• LED za visoku vidljivost

• Estetski prilagodjen diskretan dizajn

• Brza i jednostavna instalacija

• Široki ugao vidljivosti LED-a

• Jednostavno održavanje / servisiranje

 

Teperatura rada:            -10°C do +55°C

Dimenzije(mm):                            87 x 87 x 30

Težina:                              0.28kg

Zaštita:                              IP30