POWERCHAIN

Opis proizvoda

GEZE lančani pogon Powerchain

 

GEZE Powerchain je prikladan kada se zahtevaju pogoni velike snage i velike daljine otvaranja, a posebno za odvod dima i toplote omogućuje velike daljine otvaranja i kod vrlo teških prozora.

 

Karakteristike proizvoda

  • dostupan je u varijantama otvaranja 600 mm, 800 mm i 1.200 mm; kontinuirano podesivo otvaranje pogona i individualne brzine za potrebne načine rada ventilacije i odvoda dima i toplote
  • može se koristiti za prirodnu ventilaciju (230 V zajedno s jedinicom mrežnog napajanja) kao sistem za odvod dima i toplote (24 V) i u uređajima za prirodni odvod dima i toplote prema EN 12101-2.
  • DIP prekidač za prebacivanje vrste rada: ovaj pogon se može koristiti u različitim načinima rada (npr. samostalno i sinkronizovano)
  • inteligentna logika upravljanja: putem GEZE sabirnice za fasadu, pogon se može koristiti za inteligentna upravljanja ventilacijom i sistemima za odvod dima i toplote,može se i spojiti se u sistemom upravljanja zgrade
  • integrisani sinkronizovani modul: omogućuje sinkronizaciju do 3 pogona bez dodatne upravljačke jedinice.