GEZE RWA 105 NTGEZE OL 370 EN

Opis proizvoda

GEZE Otvaranje i zaključavanje sistema RVA 105 NT / GEZE OL 370 SR

 

Sistem RWA 105 NT je kombinacija električnog pogona vretena E 250 NT instaliranog u prolaznom profilu na profilu i mehaničke konzole postavljene pomoću mehanizma za dvostruko zaključavanje.

Koristiti kao RWA (24 V), u SHEVs prema DIN 12101-2 i za prirodnu ventilaciju (230 V u kombinaciji sa napajanjem ili OL 370 EN).

Karakteristike proizvoda

  • Pogodan za upotrebu u RWA (24V) i SHEVs u skladu sa EN 12101-2, kao i za prirodnu ventilaciju (230V u kombinaciji sa napajanjem)
  • Dostupan u dužinama od tri dužine za vertikalno postavljene kutije za otvaranje ka unutra
  • Dvostruki mehanizam mehaničkog zaključavanja za zaštitu od provale i visokog zračenja
  • Velike širine otvaranja sa malim hodom vretena
  • Sinhroni rad na širokim džepovima pomoću RVA 105 NT SINCRO seta