GEZE RWA 110 NTGEZE OL 360 EN

Opis proizvoda

GEZE Otvaranje i zaključavanje sistema RVA 110 NT / GEZE OL 360 EN

 

RWA 110 NT sistem je kombinacija električnog vretena E 250 NT instaliranog u floti okretnog profila i mehaničke konzole postavljene sa mehanizmom za zaključavanje.

Koristiti kao RWA (24 V), u SHEVs prema DIN 12101-2 i za prirodnu ventilaciju (230 V u kombinaciji sa napajanjem ili OL 360 EN).

Karakteristike proizvoda

  • Pogodan za upotrebu u RWA (24V) i SHEVs u skladu sa EN 12101-2, kao i za prirodnu ventilaciju (230V u kombinaciji sa napajanjem)
  • Dostupan u tri dužine za sve standardne vertikalno postavljene vrste krila
  • Mehaničko zaključavanje na glavnoj ivici zatvaranja
  • Velike širine otvaranja sa malim hodom vretena

Sinhroni rad na velikim nosačima pomoću dve RWA 110 NT jedinice