GEZE RWA taster FT4 K

Opis proizvoda

GEZE RWA Aktivacioni Taster FT4 K

 

RWA aktivacioni taster FT4 K predviđeni su za ručno aktiviranje odimljavanja u slučaju požara. Ugradno kućište sastoji se od stabilnoga plastičnog i staklenog dela koje se može mijenjati.

Karakteristike proizvoda

  • Maksimalna snaga. 100 mA 24 V DC
  • Reset-taster za resetovanje alarma
  • LED – indikatori za: alarm, UKLJ./ISKLJ., stanje OK i greška