G+M APS-56.1-NL

Opis proizvoda

Sertifikovan prema EN 54-16 (1438/CPD/0176)

Modul za interfejs alarma sa 8 spoljnih, monitorisanih kontrolnih kontakata

  • 8 ulaza (kontrolisanih naponom) za slobodno programabilne funkcije
  • Ulazi su monitorisani prema standardu EN 54-16 / EN 50849
  • 10 LED dioda za prikaz / kontrolu stanja