G+M MC-03

Opis proizvoda

Sertifikovan prema EN 54-16 (1438/CPR/0176)

Kućište za umetanje APS®-APROSYS modula

  • Kao samostalni uređaj ili za ugradnju u ormarić (19″)