Softver LOOP KALKULATOR

Opis proizvoda

Loop kalkulator softver

Softver je dizajniran da pomogne

inženjeringu u dizajnu i testiranju Cooper protivpožarnog sistema.

Njegova osnovna svrha je osigurati

tačnost predloženog dizajna petlje.

Loop kalkulator je pomoć u identifikaciji problema u postojećim sistemima.

Dodelom male količine informacija na dizajnu petlje, može precizno modelovati petlju i obezbediti procene o očekivanim padovima napona, trenutnim opterećenjima i zahtevima baterije.

Rezultati svih izračunavanja su jasno prikazani i svi problemi su naglašeni korisniku.

Softver kalkulatora petlje je uključen kao deo softverskog paketa Site Installer za instalaciju sistema i brzo može pružiti procenu konfiguracija petlje koje se učitavaju i preuzimaju sa bilo kojeg kontrolnog panela kompanije Eaton/Cooper.

Kada se unesu detalji baterije i kablova, kalkulator petlje dosledno proverava sve promene u dizajnu petlje i upozorava ako je prekoračeno bilo koje ograničenje.

 

Karakteristike

 

• Precizno modeliranje petlje

• izračunavanje napona i potrebna veličina aku-baterije

• Pad napona i trenutne procene

• Ižračunavanje procene sistema projekta

• Lako testiranje postojećih sistema

• Generisanje detaljnih HTML izveštaja

• Ručno ili automatsko upravljanje dužinom kablova

• Uključen kao deo Site Installer Software

 

Prednosti

• Štampani izveštaji za dizajnerske datoteke

• Obezbeđuje održivost sistema

• Naglašava probleme u fazi projektovanja