Komplet taster LP800KIT

Opis proizvoda

LP800KIT Komplet testera

Kit za testiranje petlje (LP800KIT) je kombinacija hardvera / softvera koji se može koristiti za testiranje I pronalaženje grešaka petlje do 200 inteligentnih adresabilnih uređaja bez potrebe povezivanja petlje sa Eatono/Cooper inteligentnim adresabilni kontrolnim panelima.

Tester (LP800KIT) se povezuje između petlje i računara.  Omogućava inženjeru da brzo identifikuje i locira bilo koji uređaj na petlji koji radi izvan uslova optimalnog rada.

Isto omogućava promenu praga alarma bilo kog uređaja petlje (alarm, pred-alarm i greška).

Hardver za (LP800KIT) zahteva ili serijski port na računaru, ili USB na RS232 konvertor, 220vac napajanje i direktno povezivanje sa petljom centrale.

0,5 do20,32 m / sec

• Opseg radne temperature: -20 ° C do 60 ° C

• Opseg rada vlažnosti  do 95% bez kondenzacije