Ulazni modul MIU872

Opis proizvoda

MIU872 je ulazni modul sa automatskim adresiranjem, koji poseduje integrisan izolator kratkog spoja. Potpuno je kompatibilan s trenutnim opsegom Eaton/Cooper inteligentnih adresabilnih kontrolnih centrala.
 

MIU872 Micro Jedinice za monitorisanje zona

MIU872 je ulazni modul sa automatskim adresiranjem, koji poseduje integrisan izolator kratkog spoja. Potpuno je kompatibilan s trenutnim opsegom Eaton/Cooper inteligentnih adresabilnih kontrolnih centrala.

 

Pogodan je za monitorisanje zone do 20 konvencionalnih Cooper detektora na Eaton/Cooper analogno adresabilnom požarnom centralom.

Radi sa bilo kojim Cooperovim konvencionalnim detektorom u konfiguraciji sa bazom tipa schottki diode (CDBB300).

 

Karakteristike

• Softversko adresiranje

• Integrirani izolator kratkog spoja

• Zauzima jednu adresu

• Monitorisanje zone do 20 Cooper konvencionalnih detektora

• modul  nadgleda grešku u otvorenom, kratkom spoju i uzemljenju

• Aktivni nadzor otpornika linije

• Brza i jednostavna instalacija

• Kompaktna veličina

• Jednostavan za proširenje sistema koristeći postojeće ožičenje

• Ne zahteva spoljno napajanje