Monitoring softver Veno

Opis proizvoda

Ova softverska platforma garantuje:

  • veću efikasnost upravljanja sigurnošću unutar objekta
  • jedan zajednički interfejs i standardizovano obaveštenje o alarmu
  • prikupljene podatke sa svih uređaja i instalacija istovremeno

Interfejs softvera VENO je jasan i vizualno obrađen. Dizajniran je da maksimizira lakoću korišćenja operateru. Povoljna „prevuci i otpusti” operacija omogućava jednostavno podešavanje VENO-a u režimu uređivanja. Dodatno, velike ikone olakšavaju rad na ekranu osetljivom na dodir. Takođe je moguće raditi na više monitora istovremeno.

 OBAVEŠTENJE O ALARMU

Verifikacija i kontrola alarma koji dolaze iz svih sistema.

Obaveštenja o alarmima se pojavljuju u gornjoj traci softvera sa detaljnim informacijama o tome iz kog sistema i sa kog uređaja dolaze.

Isključenje situacije kada obaveštenje o alarmu bude propušteno – Alarm ostaje aktivan u sistemu sve dok operater ne potvrdi da je evidentirao alarm.

KOMENTAR ZA SVAKI ALARM – moguće je postaviti potrebu dodavanja komentara operatera na prikazani alarm, tako da alarm neće nestati dok se komentar ne doda.

VIZUALIZACIJA OBJEKTA

Rad sa VENO softverom počinje implementacijom više nivoa vizualizacije nadgledanog objekta od strane administratora. Nivo detalja vizualizacije određuje se prema potrebama i preferencijama administratora – VENO ne nameće nikakva ograničenja. Zavisno o privilegijama postavljenim od strane administratora, operater može imati pristup svim ili odabranim objektima unutar celokupne instalacije.

  • Dodavanje mapa, 2D planova, 3D prikaza ili fotografija objekta.
  • Mogućnost postavljanja slike celokupnog kompleksa zgrada, kao i pojedinačnih zgrada, spratova i prostorija.
  • Interaktivne ikone – biblioteka ikona za aranžiranje u vizualizaciji sa mogućnošću dodavanja individualnih ikona.
  • NAVIGACIJA – praktično navigiranje po vizualizaciji objekta zahvaljujući pregledu na celom ekranu i mogućnosti zumiranja odabranog dela ekrana u istom panelu.

Zahvaljujući interaktivnim ikonama, operater može videti sve uređaje koji rade u CCTV, protivpožarnim alarmnim, protivprovalnim alarmnim, kontrolnim pristupnim sistemima i drugim, na jednoj vizualizaciji, čime mu se olakšava rad. Ikone se mogu birati iz gotove biblioteke ili operater može dodati svoje.

NAPREDNI SCENARIJI REAKCIJE SISTEMA NA DOGAĐAJE ALARMA

Administrator može kreirati napredne scenarije reakcije sistema na događaje alarma.

Moguće je odabrati više stavki odjednom i dodeliti im specifične reakcije. Administrator dodeljuje scenarije jednom, nekoliko ili svim kontrolnim centrima ili odabranom objektu unutar celokupne instalacije. Automatski scenariji olakšavaju rad operaterima.

Aktivacija scenarija alarma zasnovana je na RASPOREDIMA.

Zavisno o individualnim potrebama, operater može kreirati mnogo različitih rasporeda vezanih za dan u nedelji, vreme dana ili specifične događaje.

EVIDENCIJA DOGAĐAJA

Informacije o događajima sa svih sigurnosnih sistema automatski se beleže u jednoj bazi podataka.

Napredni modul pretrage omogućava filtriranje događaja po datumu, tipu sistema, tipu uređaja i mnogim drugim kriterijumima.

UPUTSTVA PUTEM KLIJENT APLIKACIJE, E-MAILA ILI SMS-a

Zavisno o potrebama i podešavanjima administratora, obaveštenja o alarmu mogu biti poslata samo lokalnom monitoring centru, odabranim grupama operatera ili svima. Informacije o alarmu takođe mogu biti poslate putem e-maila ili SMS-a odgovarajućem osoblju, na primer sistem administratoru ili osobi koja upravlja tehničkim stanjem objekta.