Network kartica MTI-62

Opis proizvoda

MTI-62 network kartica za umrežavanje panela u jedinstvenu celinu,  sa galvanskom separacijom koristi se za povezivanje I prenosnih podataka između umreženih kućišta kod POLON 6000 adresabilnog sistema. Koristi se za veze do 1200 m.