Network kartica MTI-63

Opis proizvoda

Network kartica za umrežavanje panela uz pomoć FO kablova u jedinstvenu celinu, koristi se za prenos podataka između umreženih kućišta kod POLON 6000 adresabilnog sistema.

6000 sistemu koristeći optičke kablove.

MTI-63 se može instalirati kao funkcionalni modul na montažnu šinu ili na DIN šinu širine 35 mm montiranu na MZ-60-150/300.

Takođe je moguće instalirati modul na DIN šinu širine 35 mm koja se nalazi unutar panela Polon 6000 iza gornjeg montažnog okvira SM-60.

U ovoj situaciji crveni poklopac modula mora biti uklonjen.