PO-63

Opis proizvoda

Tip:
Ručni javljač za aktivaciju i reset sistema za odimljavanje model PO-63, poseduje led signalizaciju o stanju sistema, kao i skriveni reset taster.
Aktivacija u dva koraka, pritiskom na sredinu zastitnog poklopca vrši ce obravljivanje i poklopac se automatski podiže nagore, potom se pritiskom na centralni taster vrši aktivacija sistema za odimljavanje. Reset sistema se vrši specijalnom alatkom ključićem za RESET sistema koji sistem vraća u mirno stanje( vrši se zatvaranje prozora, klapni itd…). Vraćanje plastičnog poklopca u početni položaj vrši se pomoću standardnog POLON ALFA ključem za ručne javljače.
Saradnja:
Kompatibilne sa svim tipovima centrala POLON-ALFA serijen UCS 6000