Analogno – adresabilna centrala Polon Alfa 3000

Opis proizvoda

Analogno – adresabilna centrala dostupna u verzijama do maksimalno 64, 128 i 256 raspoređenih na  2 petlje, nudi nam napredne funkcije prilikom upravljanja  protiv-požarnim sistemima sa jednostavim I pristupačnim korisničkim interfejsom.  Centrala se odlikuje modernism dizajnom I izuzetno jednostavna za operatera. Centrala poseduje funkciju automatskog adresiranja elemenata što instalaterima štedi vreme na instalaciji i programiranju sistema pri čemu se izbegava mogućnost greške prilikom ručnog adresiranja elemenata. Svi Polon Alfa elementi na petlji opremljeni su izolatorom kratkog spoja što sistem čini imunim na ispade većeg broja elemenata u slučaju kratkog spoja. Takođe svaki od elemenata u sistemu poseduje jedinstveni serijski broj koji omogućava preciznu verifikaciju njegove pozicije u sistemu. Programiranje central se vrši Polo Studio specijalizovanim softverom koji je krajnje jednostavan I intuitivan Softver za programiranje svih parametara sistema koji takođe  nudi mogućnost za proračun dužine petlji, potrebnih porpečnih preseka kablova, proračun kapaciteta baterija, kao I mogućnost generisanja raznih vrsta izveštaja o samom sistemu.

POLON 3000 dizajnirana je za zaštitu od požara različitih tipova građevinskih objekata, posebno malih i srednjih veličina, kao što su mali hoteli, poslovni objekti, komercijalni objekti i istorijske zgrade sa malim brojem međusobno povezanih uređaja za automatizaciju zaštite od požara. Ispunjava zahteve standarda PN-EN 54-2 i PN-EN 54-4.

Dizajn i funkcija:

Kontrolna tabla ima kompaktni dizajn. Većina komponenti kontrolne table, osim napajanja, integrisane su u glavnu PSO 30 tablu koja se sastoji od nekoliko modula. Tabla se sastoji od:

  • kontrolera glavne kontrolne table – MSO-30 modula,
  • korisničkog interfejsa u obliku prednje kontrolne table,
  • modula za detekciju petlje MLD-30,
  • digitalnog komunikacionog modula MK-30 (opciono).

Modul MSO-30 je glavna upravljačka jedinica kontrolne table. Uključuje konfiguracionu memoriju, RAM i programsku memoriju. Omogućava razmenu podataka između modula, kontroliše efikasnost svih kola, analizira i obrađuje primljene signale. Kontroliše izlaze i korisnički interfejs. Omogućava otpremanje konfiguracija i čitanje događaja pomoću aplikacije instalirane na PC-u.

Modul detekcione petlje MLD-30 je komunikacioni interfejs između kontrolne table i elemenata linije. Petlje se napajaju sa 24V. Modul omogućava povezivanje 2 detekcione linije (petlje). Modul podržava povezane petlje i u petljinskom sistemu – tip A i u radijalnom sistemu – tip B.

Modul MK-30 se koristi za praćenje stanja kontrolne table putem Modbus TCP ili Modbus RTU. Informacije o statusu sistema dostupne su u Modbus TCP ili Modbus RTU protokolu. Da biste povezali kontrolnu tablu sa Modbus TCP ili Modbus RTU protokolom, potrebno je konfigurisati MK-30 modul pomoću aplikacije POLON Studio.

 

Tehnički podaci

Napajanje:

glavno 88 ÷ 264 V AC, 50 Hz

baterija 2 kom. 7 ÷ 9 Ah interno

17 ÷ 18 Ah eksterno