Analogno – adresabilna centrala Polon Alfa 6000

Opis proizvoda

Analogno-adresabilna centrala POLON 6000 preporučuje se za zaštitu od požara u srednjim, velikim i vrlo velikim zgradama, posebno zgradama sa složenom strukturom ili više lokacija poput hotela, kancelarija, skladišta, istorijskih objekata, fabrika, “inteligentnih” zgrada sa velikim brojem uređaja za sigurnost i automatizaciju zaštite od požara. Sistem se može lako integrisati sa mnogim sistemima za upravljanje zgradama (BMS) dostupnim na tržištu.

Centrala za kontrolu alarma za požar POLON 6000 dizajnirana je kao modularni uređaj sa distribuiranom strukturom. Sastoji se od mnogo unificiranih modula sa različitim funkcijama koji se pojedinačno ili kao skupovi (čvorovi) mogu postaviti na različitim mestima u celoj zgradi, čak i veoma udaljenim jedan od drugog. Svi moduli u jednom čvoru i čvorovi između sebe povezani su zajedničkom, dvostrukom (A-B) digitalnom magistralom.

Centralna upravljačka jedinica je skalabilni uređaj – može se slobodno kreirati sa modulima i čvorovima sa brojevima koji su povezani sa zahtevima pojedinačne zgrade. Takođe se može lako proširiti sa dodatnim čvorovima ako je potrebno. Takav dizajn omogućava optimizaciju potrebne opreme centralne upravljačke jedinice, koja se instalira samo na mestima gde je potrebna, i smanjuje troškove instalacije nudeći visoku pouzdanost rada sistema. Redudantnost sistema zagarantovana je  dvostrukim mikroprocesorskim kontrolerima, bus magistralom i kabliranom vezom između čvorova.

Centrala za dojavu požara POLON 6000 sastoji se od glavne operatorske table PSO-60 sa 10-inčnim ekranom osetljivim na dodir i sledećih funkcionalnih modula: dva modula petlji MLD-61 i MLD-62, ulazno/izlazni modul MKS-60, modul releja MPK-60, modul zvučnika MWS-60, modul visokonaponskih releja MPW-61, modul ulaza MWK-60, modul napajanja MZP-60, modul štampača MD-60 i moduli za prenos MTI-61, MTI-62 i MTI-63.

Glavni paneli i funkcionalni moduli instalirani su u unificiranim kućištima standardnih dimenzija, koja se mogu spojati međusobno. Takva povezana kućišta sa funkcionalnim modulima mogu biti nazivamo čvorovima (Eng NOD). Centralna upravljačka jedinica mora imati barem jedan NOD na kojem je instalirana glavna operatorska tabla PSO-60 pod brojem 1.

Komunikacija između NOD-ova vrši se pomoću dvostrukog kabla ili dvostrukog optičkog kabla koristeći RS-485 protokol. Svaki pojedinačni NOD treba da bude opremljen modulom za napajanje. U svakom čvoru centralne upravljačke jedinice mogu se nalaziti linearni moduli, na koje se mogu povezati kontrolne linije i moduli za direktnu kontrolu automatizovanih uređaja za zaštitu od požara. U svakom čvoru može biti instalirana operatorska tabla PSO-60 koja radi kao dodatna tačka pristupa sistemu.

 

TEHNIČKI PODACI
Broj potencijalno slobodnih izlaznih relejnih izlaza 64000
Broj potencijalnih izlaza 600
Broj monitoring ulaza 64000
Napon napajanja: glavni 50Hz, 230V +10% – 15%
Napon napajanja: rezervni 17Ah do 134Ah
Vreme kašnjenja za prenos alarma 0 do 10 minuta
Maksimalni kapacitet petlje 300nF
Maksimalna struja petlje 20mA (50mA)
Maksimalni otpor detekcione linije 2x100Ohm
Rezolucija grafičkog ekrana 800 x 600 piksela
Tip detekcione linije petlja sa sposobnošću otklanjanja kratkog spoja ili prekida kabla
Kompatibilnost sa uređajima računar, digitalni sistem za nadzor
Broj detekcionih linija 396
Broj adresa na petljama 250
Stepen zaštite IP 30
Radni temperaturni opseg od -10°C do 40°C