PP-61

Opis proizvoda

Ventilacioni prekidači PP-61 (polu-ugradni) namenjeni su za ručnu otvaranje i zatvaranje ventilacionih prozora i zaptivača koji se koriste u sistemima za ventilaciju dima.

Mogu se koristiti zajedno s univerzalnim kontrolnim panelom UCS 6000 proizvedenim od strane POLON-ALFA, omogućavajući ovom panelu da realizuje funkciju dnevne ventilacije.