Uzoračna komora REM-C

Opis proizvoda

D2E je novi unapređeni model uzoračne komore kompanije System Sensor.

D2E je novi unapređeni model uzoračne komore kompanije System Sensor.

 

D2E ima poseduje adaptirajuće kućište koje može da odgovara različitim aplikacijama i može se montirati na okrugle ili pravougaone kanale.

D2E uzoročna komaora može detektovati dim pri brzinama protoka vazduha u rasponu od 0.5 do 20 metara u sekundi.

Za razliku od predhonog modela novi model uzoračne komore poseduje unapređenu funkciju razlikovanja pravog i lažnog alarma

Može detektovati čestice dima I pri povišenoj vlažnosti vazduha (do 95% bez kondenzacije).

Takođe je kod novog modela pojednostavljena instalacija i održavanje.  Novi dizajn pruža više prostora za kablove, sa dodatnim mestima za uvodnice do 20 mm.

D2E komora poseduje I novu unapređenu cev za uzorkovanje vazduha koja se  postastavlja u svoj radni položaj jednostavnim ubacivanjem sa prednje ili zadnje strane detektora.

Novi uređaj je kompatibilan sa postojećim modelima, uključujući i pribor za testiranje

 

Osnovne odlike nove uzoračne komore D2E:

• Bolja fleksibilnost montaže, na okruglim ili pravougaonim kanalima

• Poboljšana detekcija između pravog i lažnog alarma

• Prima veliki opseg različitih automatskih         javljača

• Kompatibilan sa postojećim modelima

• Tamper za signalizaciju otvorenog poklopca komore

•Providan poklopac za lakšu kontrolu detektora

•Detekcija pri brzinama vazduha u  kanalima

0,5 do20,32 m / sec

• Opseg radne temperature: -20 ° C do 60 ° C

• Opseg rada vlažnosti  do 95% bez kondenzacije