RM 1003-24 VDC

Opis proizvoda

Automatski javljač dima tip 1003 sa VdS odobrenjem radi prema optičkom principu rasipanja svetlosti i služi za automatsko aktiviranje RWA u slučaju požara.

Dimenzije: 42 mm x Ø 102 mm.