RWA 100 NTGEZE OL 350 EN

Opis proizvoda

GEZE Otvaranje i zaključavanje sistema RVA 100 NT / GEZE OL 350 EN

 

RWA 100 NT je sistem kombinacija električnog pogona vretena E 250 NT instaliran na ramovskom profilu i profiliranom mehaničkom konzolom sa mehanizmom za zaključavanje.

Koristiti kao RVA (24 V), u SHEVs prema DIN 12101-2 i za prirodnu ventilaciju (230 V u kombinaciji sa napajanjem ili OL 350 EN).

Karakteristike proizvoda

  • Pogodan za upotrebu u RWA (24V) i SHEVs u skladu sa EN 12101-2, kao i za prirodnu ventilaciju (230V u kombinaciji sa napajanjem)
  • Dostupan u dužinama od četiri 1,5m za sve standardne vertikalno postavljene vrste krila
  • Mehaničko zaključavanje na glavnoj ivici za zatvaranje, mogućnost upotrebe mehaničkog dodatnog uređaja za zaključavanje na sekundarnoj ivici za zatvaranje

Velike širine otvaranja sa malim hodom vretena